Skip to content

Repent

20-11-2008

Вітання та подяки за відвідування, травень Наш Небесний Отець благословить вас у Христі Ісусі “Ім’я.
Я сподіваюся, ваша мета полягає в тому, щоб читати ці блоги, будь-ласка, повідомте мені, якщо ваша тут, за Христа Ісуса.

The Book of the prophet Ezekiel
Ezekiel 18:23-31
18:23
For have I any pleasure in the death of a sinner? sayeth the Lord GOD:|LORDE God| but rather that he convert and live.{For I desire not the death of a sinner (saith the Lorde Iehouah) but rather that he should turn from his way, and live.}
18:24
Again: If the righteous turn away from his righteousness, and do iniquity, according to all the abominations, that the wicked man doth, shall he live? All the righteousness that he hath done, shall not be thought upon: but in the fault that he offended withal and in the sin that he hath done, he shall die.{And so if a righteous turn from his righteousness and do wickedness, and shall do like unto all the abominations which a wicked doth, shall he live? No, none of those righteousness that he did shall be remembered. But in the wickedness which he wrought, and in the sin which he did, in them shall he die.}
18:25
And yet ye say: Tush, the way of the Lord|LORDE| is not indifferent. Hear therefore ye house of Israel: Is not my way right? Or, are not your ways rather wicked?{But you will say, the way of the Lord is not equal. Here I pray you ye house of Israel. Is not my way equal?}
18:26
When a righteous man turneth away from his righteousness, and meddleth with ungodliness: he must die therein: Yea for the unrighteousness that he hath done, must he die.{If a righteous turn from his righteousness and do wickedly, and die therefore: in the wickedness which he did he shall die.}
18:27
Again: when the wicked man turneth away from his wickedness, that he hath done, and doth the thing which is equal and right: he shall save his soul alive.{And when a wicked turneth from his wickedness and doth justly and righteously, he shall save his soul:}
18:28
For in so much as he remembereth himself, and turneth him from all the ungodliness, that he had used, he shall live, and not die.{because he feared and turned from all his wickedness which he did, he shall live and not die, saith the Lorde almighty.}
18:29
And yet sayeth the house of Israel: Tush, the way of the Lord|LORDE| is not equal. Are my ways unright, O ye house of Israel: Are not your ways rather unequal?
18:30
As for me, I will judge every man, according to his ways, O ye house of Israel, sayeth the Lord GOD.|LORDE God| Wherefore be converted, and turn you clean from all your wickedness, so shall there no sin do you harm.
18:31
Cast away from you all your ungodliness, that ye have done: make you new hearts and a new spirit. Wherefore will ye die, O ye house of Israel?
18:32
seeing I have no pleasure in the death of him that dieth, sayeth the Lord GOD.|LORDE God| Turn you then, and ye shall live.

Księga Ezechiela 18

21 A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze:

22 nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował [g].

23 Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego – wyrocznia Pana Boga – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? [h]

24 A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.

25 Wy mówicie: “Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

26 Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.

27 A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.

28 Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.

29 A jednak Izraelici mówią: “Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny, domu Izraela, czy to nie wasze postępowanie jest przewrotne?

30 Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego postępowania – wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny.

31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela?

32 Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

Footnotes:

 1. Księga Ezechiela 18:2 Jr 31,29. Zob. objaśnienie do Ez 14,12nn.
 2. Księga Ezechiela 18:4 “Umrze” – przedwcześnie; “osoba” – dosł. “dusza”.
 3. Księga Ezechiela 18:6 .11.15 Tekst. popr.; hebr.: “nie jada na górach” w sensie kultu zakazanego.
 4. Księga Ezechiela 18:9 “Żyć będzie” pod szczególną opieką Bożą.
 5. Księga Ezechiela 18:11 Tekst. popr.; hebr.: “nie jada na górach” w sensie kultu zakazanego.
 6. Księga Ezechiela 18:15 Tekst. popr.; hebr.: “nie jada na górach” w sensie kultu zakazanego.
 7. Księga Ezechiela 18:22 Por. Ez 14,12. Człowiek nie może ponosić odpowiedzialności za swoich przodków, a w dodatku swoją własną przeszłość może odpokutować przez szczere nawrócenie się do Boga.
 8. Księga Ezechiela 18:23 Por. Ez 33,11; Mdr 1,13; Mdr 11,26; Łk 15,7.10.32; J 8,11; Rz 11,32; 2 P 3,9.

DER PROPHET HESEKIEL (EZECHIEL)

Kapitel 18

21cWenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. 22Es dsoll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. 23Meinst du, daß ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der HERR, und nicht vielmehr daran, daß eer sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? 24Und fwenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Greueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben.

a: 2. Mose 20,5 b: 2. Kön 14,6 c: Kap 33,10-20 d: Jes 43,25 e: 1. Tim 2,4 f: Kap 3,20

25Und doch sagt ihr: «Der Herr handelt nicht recht.» So höret nun, ihr vom Hause Israel: Handle denn ich unrecht? Ist’s nicht vielmehr so, daß ihr unrecht handelt? 26Denn wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht, so muß er sterben; um seines Unrechts willen, das er getan hat, muß er sterben. 27Wenn sich dagegen ader Ungerechte abkehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er getan hat, und übt nun Recht und Gerechtigkeit, der wird sein Leben erhalten. 28Denn weil er es gesehen und sich bekehrt hat von allen seinen Übertretungen, die er begangen hat, so soll er leben und nicht sterben. 29Und doch sprechen die vom Hause Israel: «Der Herr handelt nicht recht.» Sollte ich unrecht handeln, Haus Israel? Ist es nicht vielmehr so, daß ihr unrecht handelt? 30Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der HERR. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. 31Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch bein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? 32Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der HERR. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.

a: Jes 55,7 b: Kap 11,19

What Is Repentance?

If an increase in the interest in religion around the world doesn’t show repentance, what does? If the great evangelistic campaigns aren’t producing it, how do you get it? Where does it come from? What does it mean?

The dictionary definition of repentance is: “To feel self-reproach, compunction, or contrition for past conduct, to feel such sorrow for sin or fault as to be disposed to change one’s life for the better” (”The American College Dictionary”).

The Bible definition means all of that AND MUCH MORE!

Godly repentance means to stop sinning, to turn and go the other way — TO CHANGE YOUR WAY OF LIFE! It s not always easy to say, “I’m sorry.” But it s even harder to MEAN IT. Godly repentance has to come FROM THE HEART.

In speaking of Great Britain — God’s people Ephraim — whom He’s going to punish for their lack of repentance, God says: “And they have not cried unto me WITH THEIR HEART, when they howled upon their beds: … they rebel against me. Though I have bound and strengthened their arms, yet do they imagine mischief against me. They return, BUT NOT TO THE MOST HIGH” (Hosea 7:14-16).

Your Bible says people have made an OUTWARD show of returning to Him or repenting, but they haven’t done it WITH THEIR HEARTS! Ephraim’s — Britain’s — repentance, and for that matter, that of the rest of the world, is the outward, superficial, WORLDLY REPENTANCE with no real sincerity or DEEP feeling.

Repent of What?

What is it you repent of or feel sorrow for? To some it is one thing and to others — from another society or religion — it is something altogether different. What does GOD say actually constitutes sin? What would GOD have you repent of?

“Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for SIN IS THE TRANSGRESSION OF THE LAW,” (I John 3:4).

What is sin? SIN IS BREAKING GOD’S LAW — NOT HUMAN CUSTOMS!

Any time you break or disobey ANY ONE of the holy, righteous commandments of God, YOU HAVE SINNED. You need to repent. No one is excluded. No man, woman or child has ever lived who hasn’t disobeyed and broken God’s law (Rom. 3:10, 23). Therefore, EVERY ONE of you needs to repent deeply and bitterly with all your heart. You need to turn TO GOD for forgiveness. You need to begin to obey Him and keep His commandments — all His commandments. For “He that saith, I know him {I am a Christian}, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him” (I John 2:4).

Where Repentance Comes From

We can’t just drum up the deep feeling of abhorrence for our sin and our own utter wretchedness. It has to come FROM GOD.

“Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the GOODNESS OF GOD LEADETH YOU TO REPENTANCE” (Rom 2:4).

II Timothy 2:25 tells us, “… IF GOD PERADVENTURE WILL GIVE THEM REPENTANCE to the acknowledging of the truth.”

It is God who helps us to see our own wretchedness and shortcomings. He opens our minds and starts us on the way toward repentance.

How Repentance Starts

There are definite steps to take if you sincerely desire to repent and serve God. They are simple steps. Anyone who will follow them can be guaranteed he will find the true God and the deep repentance that God requires.

Your Bible names dozens of men who are going to be in the Kingdom of God. Such men as David, Daniel and other of the prophets of God are guaranteed salvation and a place in His Kingdom. They found how to reach the Creator of the universe. Their example will help us to see how we might attain the same goal.

They all had one very essential thing in common. As soon as they realized God was displeased with them or their nation’s ways, they set out to correct it. But how can you know when the Father in Heaven is displeased? How do you know when any father, who really loves his children and has their welfare at heart, is displeased?

” Chasten thy son while there is hope, but let not thy soul be moved to slay him.” (Prov. 19:18).

Our Heavenly Father many times begins to deal with us and bring us to repentance through chastening. Often He allows financial problems, family problems, sickness, or other serious situations to develop in our lives which will force us to realize OUR NEED of Him. These very things have occurred in your life, but chances are you didn’t appreciate them.

These trials are proof of the Father’s love for each one of us. Notice Hebrews 12:6-8. “For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?”

Seek God!

Instead of fighting these problems in our own strength, we need to learn the lesson God is teaching us. We need to begin to SEEK Him. He doesn’t need US. WE DO NEED HIM!

Daniel was inspired to record his own reactions in such a case as this for our instruction. “And I set my face unto the Eternal God, to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes”, (Dan. 9:3).

Nehemiah’s example is also recorded for us. When he found that his nation which had returned to Palestine was in affliction and reproach, here’s what he did. “And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven” (Neh. 1:4). He immediately set out to draw close to God. He didn’t do it in a half-hearted, lackadaisical, matter-of-fact way. He did it earnestly, sincerely and WITH ALL HIS HEART. He set himself to find God and His will by PRAYER and FASTING. These men EARNESTLY desired to find God’s will. They were willing to do whatever was required to draw close to Him and receive His forgiveness. They were willing to do without food and water if necessary to demonstrate to God their sincere desire to know His way.

Do It With All Your Heart

Hard as it is to say, “I’m sorry,” it is even MORE DIFFICULT TO MEAN IT WITH ALL YOUR HEART. The earnest supplication of God through prayer and fasting shows Him you mean business. He doesn’t want a temporary, fleeting repentance which is brought about by an emotional appeal or due to the pressures of those around us. Salvation is a personal matter between you and your God. BUT IT HAS TO BE ON HIS TERMS.

In the days of ancient Israel, God told King Solomon exactly what steps to follow if he found God’s displeasure on his nation. These same steps apply to us today. God is the same yesterday, today and forever (Heb. 13:8). He doesn’t change. So if we will apply these steps in our everyday lives, He will answer just as He told Solomon He would.

Read these steps, this formula for repentance, for yourself in II Chronicles 7:12-14. “And the Eternal appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people; If my people, which are called by my name, shall HUMBLE THEMSELVES, and PRAY, and SEEK MY FACE, and TURN FROM THEIR WICKED WAYS; then will I hear from heaven, and will FORGIVE THEIR SIN, and will heal their land.”

The steps are so simple, so clear and plain.

What does it mean to humble yourself? How do you go about it? Exactly the same way Daniel and Nehemiah did. David explains in Psalm 35:13 how you humble yourself. “But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I HUMBLED my soul WITH FASTING; and my prayer returned into mine own bosom.”

Fasting shows our earnestness and sincerity in seeking God and adds impetus to the prayers we raise to Him.

Click here I speak all Languages!

WHAT: Ex. 34:28

COMMANDED: Lev. 23:27, 29; Matt. 6:16-18; Matt. 9:15; Mark 2:20; Luke 5:33-35

WHY: Isa. 58:3-9; Ps. 35:13; Ps. 69:10; Dan. 9:3; Matt. 17:21

HOW: Matt. 6:16-18; Isa. 58:3-4

HOW NOT: Luke 18:12

EXAMPLES: Judges 20:26; I Kings 21:27; I Sam. 7:6; I Kings 19:8; II Sam. 12:16-23; Neh. 1:4; Ps. 109:24; Matt. 4:2; Luke 2:37; Acts 17:11; Acts 13:2-3; Ex. 34:28

STUDY: I Cor. 4:16; II Tim. 2:15; Acts 17:11; Acts 18:24

Admit Your Sins

Prayer and fasting aren’t the only requirements in seeking God. If you will read back over the examples of Daniel and Nehemiah as well as any of the other prophets of God, you will notice that in every case they FREELY ACKNOWLEDGED their own sins and shortcomings. It takes a deeply sincere man to say, “Search me, O God, and know my heart: try me and know my thoughts: and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting” (Ps. 139:23-24).

If we are earnestly seeking God and His way, this is the attitude we will be reflecting. We will freely admit our own sins and shortcomings and be earnestly importuning God to show us the right way. Jeremiah said, “O Lord, I know that THE WAY OF MAN IS NOT IN HIMSELF: it is not in man that walketh to direct his steps. O Lord, correct me, but with judgment; not in your anger, lest you bring me to nothing” (Jer. 10: 23-24).

We as individuals do not know how to live. Once we begin to learn that lesson, and look to God to show us how to live and how to change our lives, we are on our way to real repentance.

The steps are simple. Yet it is not easy to completely give of yourself, to admit your own faults and sincerely ask for God’s forgiveness.

Turn From Own Ways

The people of this world outwardly follow many of these steps and yet fall short in the final, most important of all the steps — TURNING FROM THEIR WICKED WAYS. That is why it is so hard to distinguish between the believer and the non-believer. That is why the “distance between our professed faith and our daily performance is astronomical.” So many people of this day and age profess to be repentant — profess Christianity and yet still live in all the wretchedness of their sinful ways. So, finally, one of the most important of all the steps in coming to true repentance is to STOP SINNING! Millions CLAIM membership in a church. They loudly proclaim their belief in Jesus Christ. They testify for Christ, BUT THE FRUIT IS NOT THERE.

All too often our repentance is the worldly repentance spoken of in II Corinthians 7:10. What we really need to come to see and understand is the kind of repentance God speaks of. “Therefore also now, saith the Eternal, Turn ye even to me WITH ALL YOUR HEART, and with fasting, and with weeping, and with mourning: and REND YOUR HEART, and not your garments, and turn to the Eternal your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil”. (Joel 2:12-13).

No, God doesn’t want the worldly kind of repentance which is manifested by a trip down the sawdust trail. No, He doesn’t just want your name on the membership rolls of some church. What God wants and what you should come to deeply desire is to SINCERELY acknowledge your sins and ask forgiveness. God wants you to say, “I’M SORRY” — and mean it! He wants you to repent of breaking and to begin obeying His LAW.

The decision is up to you. The steps are before you. You know the way — “Walk ye in it.”

Repentancein the Bible.

UNCOVERTED STATE: Isa. 55:8-9; Isa. 64:6; Prov. 14:12; Eccl. 1:2; Jer. 10:23; Jer. 17:9; Mark 7:21-23; Rom. 1:28-32; Rom. 3:10-18; Rom. 7:21-23; Rom. 8:7, 20; Gal. 5:19-20

OF WHAT: Job 42:6; Ezek. 36:31; Acts 2:38

WHAT: Job 42:6; Ps. 51; Jer. 3:13; Luke 10:13; Luke 15; Acts 5:29; Acts 20:21; II Cor. 7:9-10

WHY WE NEED TO: Ps. 14:2-3; Acts 2:38; Acts 3:19; Rom. 3:23; Rom. 8:9

GOD COMMANDS: Deut. 30:18-19; Isa. 55:7; Ezek. 14:6; Ezek. 18:30; Zech. 1:4; Matt. 3:2; Matt. 4:17; Mark 1:15; Mark 6:12; Luke 16:15-16; Acts 2:38; Acts 3:19; Acts 17:30; Acts 26:20; Rom. 6:3-6; Rev. 3:19

IF NOT: Ezek. 18:20; Ezek. 33:9; Luke 13:3-5; Rom. 2:5; Rev. 20:15

IF SO: Ezek. 18:21; Matt. 7:21; Acts 2:38; Gal. 2:20

WHEN: Isa. 55:6; Mark 1:15

HOW: Acts 5:30-32; Acts 11:18; Rom. 2:4; II Cor. 7:9-10; II Tim. 2:25

WORKS MEET FOR REPENTANCE: Matt. 3:8; Luke 3:8; Acts 26:20

GOD WANTS: Matt. 9:13; Mark 2:7; Luke 15:7-10; II Pet. 3:9

Advertisements
One Comment leave one →
 1. 26-11-2008 15:59

  Angel you can determine exactly the difference between these to texts, I know…..Is there differences? Subtle or Dramatic?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: