Skip to content

Lord, the only one I wish to obey. Unsere Herrn der einziger wir anhören soll.

12-10-2007

Philippians 4:10-19
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
I can do all things through Christ which strengtheneth me
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

Philipper 4.10-19
Ich bin aber hoch erfreuet in dem Herrn, daß ihr wieder wacker worden seid, für mich zu sorgen, wiewohl ihr allewege gesorget habt; aber die Zeit hat’s nicht wollen leiden.
Nicht sage ich das des Mangels halben; denn ich habe gelernet, bei welchen ich bin, mir genügen lassen.
Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beide, satt sein und hungern, beide, übrig haben und Mangel leiden.
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.
Doch ihr habt wohl getan, daß ihr euch meiner Trübsal angenommen habt.
Ihr aber von Philippi wisset, daß von Anfang des Evangeliums, da ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir geteilet hat nach der Rechnung der Ausgabe und Einnahme denn ihr alleine.
Denn gen Thessalonich sandtet ihr zu meiner Notdurft einmal und danach aber einmal.
Nicht, daß ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht daß sie überflüssig in eurer Rechnung sei.
Denn ich habe alles und habe überflüssig. Ich bin erfüllet, da ich empfing durch Epaphroditus, was von euch kam, ein süßer Geruch, ein angenehm Opfer, Gott gefällig.
Mein Gott aber erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo JEsu!

List do Filipian 4.10-19

Także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności.
Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu,
bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby.
Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro.
Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu.
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale
w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.

Proverbs 19:20-21
Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end
There are many devices in a man’s heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.

Sprüche 19:20-21
Höre auf Rat und nimm Zucht an, daß du hernach weise seist.
In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluß des HERRN

Księga Przysłów 19 20-2

Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości.
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści.

There are those that pray everyday to do His will, I hope that His will prevails at every “Y” in your deciding life. God says He shall be first in all you do….. One can see how much of a sinner I am, thank you God for your beLOVED son Christ Jesus!

Click on Picture to see His Love for US!!

lord-jesus.JPG

Click here I speak all Languages!

Next pages….

Polscy ludzie wynikają z twojego snu!! Polish people arise from your sleep!!
They came from the voice of God, spoken to His servant, We all are bound by these regardless, God’s unchanging Moral standard
Lord, the only one I wish to obey
You are kind, LORD
O man
What Luther says is as Pertinent today as it always has been. (As stated in the Bible)
Scripture for Today Shalom Sabbat
For you, Your personal helper.- REPENT! REPENT! REPENT!!
What God says……
My mind is making the right decision, now this Flesh must follow!
I post this here *updated*, for it can help everyone!
How do you tell your child that Halloween is not for them

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: